Tahıllar

Tahıl, genellikle buğdaygillerden hasat edilen ürünler ve onların tohumlarıdır. Hayvan beslemede yaygın olarak kullanılan tahıllar; mısır, buğday ve arpadır.