Abalıoğlu Yağ Hakkında

Abalıoğlu'nun sanayicilikteki köklü geçmişi ve deneyiminin bir sonucu olarak İzmir'de kurulan Abalıoğlu Yağ; işine gösterdiği özen, teknoloji ve insan kaynağına yaptığı yatırım  sayesinde kuruluşundan kısa süre sonra Türkiye yem sektörünün lider hammadde tedarikçisi haline gelmiştir.

Kurduğu ve geliştirdiği uluslararası ilişkiler sayesinde Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Abalıoğlu Yağ, insanların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesine katkıda bulunmak misyonuyla bitkisel yağ alanında büyük bir yatırım yapmıştır. 

İzmir Aliağa'da Türkiye'nin en geniş kapasiteli ve en yüksek teknolojisine sahip bitkisel yağ tesislerinden birini kuran Abalıoğlu Yağ, bu tesiste Abalı Yağ markasıyla ürettiği başta  Ayçiçek Yağı olmak üzere bitkisel sıvı yağlar ile yemeklere değer katıyor.

Misyonumuz

İnsanların kaliteli ve güvenilir gıda tüketmesine katkıda bulunmak.

Vizyonumuz

Yem hammadde konusundaki liderliğimizi sürdürmek ve bitkisel yağ sektöründe de liderliğe ulaşmak.

İthalat & İhracat

Abalıoğlu Yağ, dünya coğrafyasında farklı iklim koşullarında ve bölgelerde yetiştirilen ve yağlı tohumlar olarak adlandırılan; soya fasulyesi, ayçiçeği, kanola, keten, ketencik ve aspir ürünleri ile yem hammaddesi olarak kullanılan; soya küspesi, ayçiçeği tohumu küspesi, mısır, buğday kepeği, şeker pancarı posası gibi ürünlerin ithalatını gerçekleştirmektedir. Yem sektörünün hammadde ihtiyacını karşılayan Abalıoğlu Yağ, bu sektöre önemli katkılar sağlamaktadır.Sürdürülebilirlik

Abalıoğlu Yağ olarak her alanda sürdürülebilir olmanın gereğine inanıyoruz. İşçi sağlığı ve iş güvenliği politikamız ile Çevre politikamız sürdürülebilir olma hedeflerimizin temelini teşkil ediyor.

Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği Politikası

 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ilkeleri ve gerekliliklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamak ve etkinliğini sürekli geliştirmek, gerekli kaynakları sağlanmak.
 • Faaliyetlerimizi çevre, iş sağlığı ve güvenliği yasal gerekliliklere uygun olarak sürdürmek.
 • Ürün ve proseslerle ilgili projeler hazırlanırken çevre ve iş güvenliği ile ilgili etkileri dikkate almak, kirliliği ve iş kazası riskini kaynağında önlenmeye çalışmak.
 • Elektrik, yakıt ve su sarfiyatları gibi kaynakları azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler koyarak sürdürülebilir gelişme sağlamak.
 • Faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler almak, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânlarını uygulamaya çalışmak.
 • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları ve işçi sağlığını tehdit edecek durumları en az düzeye indirecek tedbirler uygulamak.
 • Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak.
 • Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlayarak, Çevre ve İş Sağlığı & Güvenliği standartlarımızın yükseltilmesine çalışmak.


Kalite Anlayışımız

Yaptığımız işe ve müşterilerimize saygımız gereği kaliteden asla taviz vermiyoruz.
Abalıoğlu Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. ISO 9001:2015 belgesine sahiptir. 
Abalıoğlu Yağ Fabrikaları’nda hammadde satın alımı ile başlayan kalite kontrol süreci, üretimin tüm basamaklarında devam etmekte ve fabrikadan çıkan tüm ürünler uluslararası standartlar çerçevesinde test edilmektedir.
Müşteri memnuniyeti ve Kalite’ye verdiği önem nedeni ile Abalıoğlu Yağ’ın tüm fabrikaları donanımlı Kimyasal ve Fiziksel Analiz Laboratuvarları'na sahiptir.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız
 • Gıda zinciri içinde faaliyette bulunduğumuz tüm süreçleri yasal şartlara uygun olarak ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yürütmek.
 • Tarladan sofraya iyi üretim uygulamalarını benimseyerek müşterilerimize sağlıklı, güvenli ve kaliteli ürünler sunmak.
 • Müşterilerimizin memnuniyetini ve işletme verimliliğimizi en üst seviyeye taşımak için teknolojik gelişmeleri takip etmek ve çalışanlarımızın yetkinliklerini arttırmak
 • Kalite ve gıda güvenliği sistemlerimizi tüm çalışanlarımızın katılımı ile sürekli iyileştirmek.
 • İnsan Kaynakları Politikamız

  Abalıoğlu Yağ, kuruluşundan bu yana gelişen ve sürekli büyüyen yapısını yaptığı tüm üretim yatırımlarının yanı sıra, İnsan Kaynaklarına yaptığı yatırımla oluşturulan Stratejik İK uygulamaları ile de güçlendirmeye devam etmektedir.

  İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışı ile şirketin değerleri ve kültürü çerçevesinde kurum aidiyeti yüksek, değer yaratan, yenilikçi çalışanların oluşturulması hedeflenmektedir.

  Abalıoğlu Yağ, sektöründeki güçlü ve güvenilir marka imajını, köklü deneyimini geleceğe taşıyabilecek, kurum kültürüne hızla uyum sağlayıp gelişime ve değişime açık olacak çalışmaları ile fark yaratacak adayları bünyesine katarak büyümeye devam etmektedir.

  Abalıoğlu Yağ’da çalışanlara, yaptıkları işlere göre adil ve standartlara dayalı bir ücret sistemi uygulanmaktadır.

  Eğitim Politikamız; öğrenim ve gelişim faaliyetlerimizin öğrenen organizasyon bakış açısı ile sürekli geliştirilmesi, yaratıcı bakış açılarının desteklenmesidir.
  Yukarı Dön